dylan@label111.nl

Welke Dwangmiddelen bij omgang kan u inzetten?

  • Juridisch
  • Posted 1 maand ago

Uit de praktijk blijkt dat rechters zelden één of meerdere van bovengenoemde dwangmiddelen bij omgang opleggen. Het belang van het minderjarig kind speelt daarbij een grote rol. Een maatregel moet namelijk wel in het belang van het minderjarig kind zijn. Zo wordt bij veel maatregelen het minderjarig kind benadeeld, bijvoorbeeld bij het opschorten van de kinderalimentatie, of het opleggen van lijfsdwang. Want wie zorgt er voor het kind als de moeder in gijzeling wordt genomen. Ook maatregelen zoals het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel of het wijziging van het gezag kunnen niet snel opgelegd worden. De enkele grond om een totstandkoming van een omgangsregeling te bevorderen is onvoldoende om een kinderbeschermingsmaatregel of een wijziging van het gezag te verzoeken. Voor een dergelijk verzoek is namelijk meer nodig.

In de praktijk komt het er vaak op neer dat een omgangsregeling wordt afgewezen, aangezien omgang gelet op de gespannen verhoudingen tussen ouders ernstig nadeel zal opleveren voor de ontwikkeling van het minderjarig kind.

De Hoge Raad heeft echter in januari 2014 bepaald dat van de rechter een actieve opstelling wordt verlangd naarmate voor de weigering van de met het gezag belaste ouder minder – of zelfs geen – goede en voldoende aannemelijk gemaakte gronden worden aangevoerd (HR 17 januari 2014, NJB 2014/211). Het is volgens de Hoge Raad de taak van de rechter om te bevorderen dat er een omgangsregeling tot stand komt, zeker als de met gezag belaste ouder stelselmatig en zonder goede gronden weigert mee te werken aan een omgangsregeling. Dit berust op de in artikel 8 EVRM voortvloeiende verplichting zich zoveel mogelijk in te spannen om het recht op ‘family life’ tussen ouders en kinderen mogelijk te maken. En niet alleen in het internationaal recht, maar ook in het nationaal recht bestaat het artikel 1:247 lid 3 BW waarin is bepaald dat de verzorgende ouder de verplichting heeft om de ontwikkeling van de banden tussen het minderjarig kind en de niet-verzorgende ouder te bevorderen.

Rechters moeten nu goed beoordelen of er niet op de een of andere manier een doorbraak mogelijk is in de weigerachtige houding van een ouder ten aanzien van een omgangsregeling tussen het minderjarig kind en de andere ouder, indien die weigerachtige houding niet uit goede gronden bestaat. Rechter kunnen aansluiting zoeken bij de bovengenoemde handhavingsmogelijkheden. Het is nu de vraag of die ook daadwerkelijk frequenter opgelegd gaan worden. De praktijk zal het uitwijzen!

In maart 2014 heeft de Kinderombudsman het adviesrapport “Vechtende ouders, het kind in de knel” uitgebracht. In dit rapport staat het belang van het kind centraal. De Kinderombudsman, maar ook de Staatssecretarissen en Kamerleden zijn van mening dat vooral (forensische) mediation, omgangsbegeleiding en een bijzondere curator (kindercoach) het belang van het kind dienen.

Hoe kies je de juiste dienstverlener?

Het kiezen van de juiste dienstverlener is van essentieel belang, of je nu een dakdekker, loodgieter, zonnepanelen installateur, schilder, marketeer, evenementenbeheerder, weddingplanner, financieel adviseur, of juridisch expert nodig hebt.

Voor bouw- en renovatiediensten zoals dakdekkers, loodgieters en schilders, is het vinden van een vakman met expertise en ervaring van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw project soepel en professioneel wordt uitgevoerd.

Op het gebied van marketingdiensten, zoals webdesign, SEO, SEA, en social media management, is het van belang om een bureau of freelancer te kiezen dat je kan helpen om jouw online aanwezigheid te versterken en jouw doelgroep effectief te bereiken via verschillende kanalen.

Voor evenementenplanning, weddingplanning, en event management, is het raadzaam om een professional te kiezen met creativiteit, organisatorische vaardigheden en een uitgebreid netwerk om jouw speciale gelegenheid tot een succes te maken.

Voor financiële en juridische diensten is het van belang om een betrouwbare adviseur te vinden die jou kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en die jouw belangen beschermt.

Kortom, of je nu op zoek bent naar een dienstverlener voor bouwprojecten, marketingbehoeften, evenementenplanning, of professioneel advies, het vinden van de juiste professional kan het verschil maken tussen een succesvolle samenwerking en teleurstelling.

Populaire dienstverleners

Van grafisch ontwerpers tot klusjesmannen, wij verbinden je met de juiste expert voor elke taak.

© All rights reserved. Gemaakt en beheerd door Label111