dylan@label111.nl

Ontslag wegens economische redenen

  • Juridisch
  • Posted 1 maand ago

Als het financieel niet goed gaat met een bedrijf en het lastig wordt om de kosten te voldoen, zeker de personeelskosten, kan het bedrijf een reorganisatie laten plaatsvinden. Op die manier kan het bedrijf een aantal werknemers ontslaan, zodat de personeelskosten lager worden en het bedrijf zijn financiële verplichtingen weer kan voldoen.

De procedure

Voor een ontslag wegens economische redenen moet het bedrijf toestemming van het UWV vragen of het ontslag moet via de kantonrechter verlopen. De werknemer heeft de gelegenheid zich tegen het ontslag te verweren.

Indien een bedrijf meer dan 20 werknemers wil ontslaan dan is dit een collectief ontslag en moet het bedrijf zich houden aan de wet melding collectief ontslag. Dit houdt onder andere in dat de vakbonden en de OR geraadpleegd moeten worden over het ontslag.

De gronden

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan alleen als er sprake is van bedrijfseconomische redenen. Dit dient de werkgever, eventueel middels financiële stukken, aannemelijk te maken.

De werkgever kan niet zomaar kiezen wie er ontslagen wordt. De werkgever is gehouden aan het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat alle werknemers ingedeeld worden in functiegroepen (groepen werknemers met dezelfde of nagenoeg dezelfde functie) en deze functiegroepen worden dan weer verdeeld in 5 leeftijdsgroepen. Van elke leeftijdsgroep wordt de werknemer ontslagen die het kortst bij de werkgever werkzaam is. Dit heeft tot gevolg dat de ontslagen over de verschillende leeftijdsgroepen verdeeld worden.

Alleen in bijzondere situaties kan van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken. Te denken valt aan een werknemer die onmisbaar is voor het bedrijf. Uiteraard dient de werkgever dit wel goed te motiveren.

Hoe kies je de juiste dienstverlener?

Het kiezen van de juiste dienstverlener is van essentieel belang, of je nu een dakdekker, loodgieter, zonnepanelen installateur, schilder, marketeer, evenementenbeheerder, weddingplanner, financieel adviseur, of juridisch expert nodig hebt.

Voor bouw- en renovatiediensten zoals dakdekkers, loodgieters en schilders, is het vinden van een vakman met expertise en ervaring van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw project soepel en professioneel wordt uitgevoerd.

Op het gebied van marketingdiensten, zoals webdesign, SEO, SEA, en social media management, is het van belang om een bureau of freelancer te kiezen dat je kan helpen om jouw online aanwezigheid te versterken en jouw doelgroep effectief te bereiken via verschillende kanalen.

Voor evenementenplanning, weddingplanning, en event management, is het raadzaam om een professional te kiezen met creativiteit, organisatorische vaardigheden en een uitgebreid netwerk om jouw speciale gelegenheid tot een succes te maken.

Voor financiële en juridische diensten is het van belang om een betrouwbare adviseur te vinden die jou kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en die jouw belangen beschermt.

Kortom, of je nu op zoek bent naar een dienstverlener voor bouwprojecten, marketingbehoeften, evenementenplanning, of professioneel advies, het vinden van de juiste professional kan het verschil maken tussen een succesvolle samenwerking en teleurstelling.

Populaire dienstverleners

Van grafisch ontwerpers tot klusjesmannen, wij verbinden je met de juiste expert voor elke taak.

© All rights reserved. Gemaakt en beheerd door Label111