dylan@label111.nl

Ontslag op staande voet | hoe en wat is er mogelijk?

  • Juridisch
  • Posted 1 maand ago

Een ontslag op staande voet heeft grote gevolgen voor de werknemer. Een ontslag op staande voet komt zeer nauwkeurig. Indien dit namelijk niet goed gebeurt, heeft dit weer grote gevolgen voor de werkgever. Met andere woorden een ontslag op staande voet is lastig.

Ontslag op staande voet: de gronden

Voor een ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. Dringende reden zijn daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die het gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Voorbeelden zijn misleiding, diefstal, dronkenschap, bedreiging of mishandeling van (familie van) de werkgever en werkweigering. Ook de werknemer kan de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens een dringende reden. Dringende reden zijn dan omstandigheden die het gevolg hebben dat van de werknemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Voorbeelden zijn bedreiging of mishandeling van (familie van) de werknemer, niet (tijdig) betalen van het loon en de plichten als werkgever grovelijk veronachtzamen. Ook gedragingen buiten werktijd kunnen onder omstandigheden een dringende reden opleveren. Van belang is verder hoe partijen zich in het verleden hebben gedragen. Een tekortkoming kan juist in het licht van eerdere tekortkomingen tot een dringende reden leiden, terwijl de tekortkoming op zichzelf geen dringende reden is. Het is ook afhankelijk van de aard van de werkgever of de werknemer. Bijvoorbeeld als het gaat om personen met een voorbeeldfunctie.

Ontslag op staande voet: het ontslag

Het ontslag op staande voet komt zeer nauwkeurig. De partij die de arbeidsovereenkomst opzegt wegens een dringende reden moet tegelijk met de opzegging de dringende reden meedelen. Deze opzegging dient onverwijld te gebeuren. Dit betekent dat wanneer de werkgever op de hoogte is van een dringende reden, hij zo spoedig mogelijk de arbeidsovereenkomst moet opzeggen. De werkgever mag wel enige tijd in acht nemen voor het onderzoek en de vaststelling van de dringende reden, maar dit kan niet te veel tijd in beslag nemen anders is de dringendheid weg en kan er geen ontslag op staande voet plaatsvinden.

Indien de werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, dan heeft de werknemer 2 maanden om het ontslag op staande voet te vernietigen. Dit is een harde termijn.

Hoe kies je de juiste dienstverlener?

Het kiezen van de juiste dienstverlener is van essentieel belang, of je nu een dakdekker, loodgieter, zonnepanelen installateur, schilder, marketeer, evenementenbeheerder, weddingplanner, financieel adviseur, of juridisch expert nodig hebt.

Voor bouw- en renovatiediensten zoals dakdekkers, loodgieters en schilders, is het vinden van een vakman met expertise en ervaring van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw project soepel en professioneel wordt uitgevoerd.

Op het gebied van marketingdiensten, zoals webdesign, SEO, SEA, en social media management, is het van belang om een bureau of freelancer te kiezen dat je kan helpen om jouw online aanwezigheid te versterken en jouw doelgroep effectief te bereiken via verschillende kanalen.

Voor evenementenplanning, weddingplanning, en event management, is het raadzaam om een professional te kiezen met creativiteit, organisatorische vaardigheden en een uitgebreid netwerk om jouw speciale gelegenheid tot een succes te maken.

Voor financiële en juridische diensten is het van belang om een betrouwbare adviseur te vinden die jou kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en die jouw belangen beschermt.

Kortom, of je nu op zoek bent naar een dienstverlener voor bouwprojecten, marketingbehoeften, evenementenplanning, of professioneel advies, het vinden van de juiste professional kan het verschil maken tussen een succesvolle samenwerking en teleurstelling.

Populaire dienstverleners

Van grafisch ontwerpers tot klusjesmannen, wij verbinden je met de juiste expert voor elke taak.

© All rights reserved. Gemaakt en beheerd door Label111