dylan@label111.nl

Ondernemingsrecht

  • Juridisch
  • Posted 1 maand ago

ondernemingsrecht-180x180-5202338

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht behelst het handelen van ondernemers. Van het oprichten van een onderneming tot een fusie of splitsing van een onderneming. Het ondernemingsrecht ziet op alle rechtsvormen zoals een NV, BV, CV, VOF, maatschap, stichting en een vereniging.

Ook behelst het de inrichting van het bestuur en de toezicht van de onderneming, als ook bestuurdersaansprakelijkheid en het faillissementsrecht.

Dit laatste komt in deze slechte economische tijden helaas vaak voor. Het is de ondernemer alleszins aan gelegen om dit te voorkomen. Onze deskundige advocaten kunnen de ondernemers dan ook van gedegen advies voorzien.

Experts Nederlands Recht, ook wel genoemd “Enrecht”, staat voor duidelijke en onafhankelijke informatieverstrekking aan consumenten en ondernemingen op het gebied van Nederlands recht. Wij zijn een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u een advocaat nodig heeft vanuit een particuliere of zakelijke situatie. Hiernaast geldt dat ook het rechtsgebied waarbinnen het probleem zich afspeelt niet door iedere advocaat even adequaat kan worden opgelost. Hier kan Enrecht u bij helpen.

Voor iedere situatie, voor ieder rechtsgebied hebben wij de beste advocaten bij u in de regio. Met ons landelijk advocatennetwerk hebben we altijd een vestiging bij u in de buurt. Onze advocaten zijn onder andere gespecialiseerd in: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Consumentenrecht, Familierecht en Woonrecht.

Via Enrecht krijgt u dus de beste advocaat die u met een professionele, oplossingsgerichte dienstverlening zal bijstaan. Bij ons staat u als cliënt centraal en de zaak is pas gewonnen wanneer de cliënt tevreden is. Heeft u een juridische uitdaging en wilt u snel richting de oplossing? Of wilt u vrijblijvend informeren welke juridische mogelijkheden u heeft? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!

Stel vrijblijvend uw vraag

Faillissement

In tijden van crisis zie je het ene faillissement na het andere. Veel bedrijven zien hun omzet achteruitgaan en kunnen de kosten niet meer opbrengen. Als je als bedrijf moeite hebt om de kosten te voldoen, kan men ook eerst surseance van betaling aanvragen. Hiermee kun je een langere betaaltermijn bedingen en hoeft er nog niet direct een faillissement te volgen.

Het bedrijf kan zelf het faillissement aanvragen, maar ook een schuldeiser kan het faillissement aanvragen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het aanvragen van een faillissement waaronder de voorwaarden dat er minimaal 2 schuldeisers zijn en dat er ten opzichte van één schuldeiser is opgehouden te betalen.

Wanneer een bedrijf failliet wordt verklaard zal er een curator worden aangesteld door de rechtbank. Deze curator zal de financiële positie van het bedrijf in kaart brengen om zo te bekijken of er een doorstart mogelijk is. Indien dit niet het geval is, zal de curator alle schuldeisers in kaart brengen en zal de curator bekijken wat er gedaan moet worden zodat alle schuldeisers nog zoveel mogelijk van hun schuld terugzien. De curator is er dus voor de schuldeisers.

Of je nu nog in de voorfase van het faillissement zit of er al mee te maken hebt, het is altijd raadzaam om je daarover goed te laten informeren. Onze specialisten staan u met raad en daad bij.

Oprichting onderneming

We kennen veel verschillende soorten rechtsvormen voor ondernemingen. Elke rechtsvorm heeft z’n voor- en nadelen en aan elke rechtsvorm zijn andere eisen/voorwaarden verbonden (aansprakelijkheid, fiscaliteit). De keus van de rechtsvorm heeft te maken met de grootte, aard en het doel van de onderneming.

Voor elke rechtsvorm gelden andere vereisten voor de oprichting van de onderneming. Voor bepaalde rechtsvormen is een notariële akte en het opmaken van statuten vereist en voor andere rechtsvormen is een inschrijving in de Kamer van Koophandel voldoende.

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u van advies voorzien voor het bepalen van de rechtsvorm van uw onderneming, maar u eveneens bijstaan in de daadwerkelijke oprichting van deze onderneming.

Overname/fusie

Veel ondernemers krijgen te maken met een overname of gaan samenwerken met een andere onderneming. Om dit in goede banen te leiden, is het raadzaam hier goede en duidelijke afspraken over te maken. Deze afspraken kunnen gaan over de vorm waarin ze samenwerken, maar ook over de verdeling van de omzet en kosten, de aansprakelijkheid, de doelen, etc.

De bedoeling van een overname of een fusie is dat beide ondernemingen er goed aan doen. Alle aspecten moeten daarbij meegenomen worden. Onze specialisten met jarenlange ervaring weten wat de belangrijkste aspecten zijn van een overname of een fusie en kunnen u dan ook van gedegen advies voorzien.

Subsidie

Subsidie is een bijdrage van de overheid voor activiteiten die door de overheid gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld subsidie voor duurzame energie als zonnepanelen of voor het stimuleren van kunst en cultuur.

Het aanvragen van subsidie kan lastig zijn, ook wanneer een onderneming subsidie ontvangt, moet je nog aan veel verplichtingen voldoen. Onze specialisten kunnen u hierbij van dienst zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van een onderneming dienen zich als een behoorlijk bestuurder te gedragen. De bevoegdheden en verplichtingen van bestuurders vloeien voort uit de wet en de statuten. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe aansprakelijkheid.

Interne aansprakelijkheid treedt in indien er sprake is van ernstig verwijtbaar onbehoorlijke taakvervulling. Te denken valt aan het onnodig nemen van grote financiële risico’s, het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen, onttrekken van middelen uit de onderneming, het niet voeren van een administratie, etc. Het gevolg van interne aansprakelijkheid is dat de bestuurders van wie een ernstig verwijt gemaakt kan worden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Van externe aansprakelijkheid is sprake indien de bestuurder de onderneming misbruikt om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. Dan is er sprake van “doorbraak”.

Bij een faillissement van de onderneming is er volgens de wet sprake van een vermoeden van aansprakelijkheid en is het aan de bestuurder om aan te tonen dat het faillissement niet het gevolg is van onbehoorlijke taakvervulling. Er is dan sprake van omkering van de bewijslast.

Bestuurdersaansprakelijkheid is een zeer lastige materie. Onze specialisten beschikken echter over de benodigde kennis en zijn derhalve in staat om u van de juiste adviezen te voorzien en kunnen u ook waar nodig bijstaan in dergelijke procedures.

Bestuur en toezicht

Vooral bij BV’s, NV’s, stichtingen en verenigen heb je te maken met bestuur en toezicht. Het bestuur wordt gevormd door de directie/bestuur en het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Beide organen hebben bepaalde taken en bevoegdheden die in de wet en statuten zijn omschreven. Indien een orgaan zijn taken of bevoegdheden niet nakomt, kunnen daarop bepaalde sancties volgen. Ook kan het voorkomen dat de beide organen met elkaar in conflict raken.

Onze specialisten zijn op de hoogte van de wettelijke taken en bevoegdheden van deze organen en kunnen de organen van een onderneming, maar ook afzonderlijke leden van de organen bijstaan.

Intellectueel eigendomsrecht

In het dagelijks leven kom je vaker met het intellectueel eigendomsrecht in aanraking dan je in eerste instantie verwacht. Intellectueel eigendomsrecht zijn de rechten van een bedenker of maker op een product of uitvinding die hij zelf gecreëerd heeft, bijvoorbeeld muziek, een foto of en boek. Als iemand bijvoorbeeld een foto of muziek maakt of een boek schrijft, dan mag iemand anders dit niet openbaar maken of verkopen. De producten zijn beschermd met bijvoorbeeld portretrechten, auteursrechten of merkenrechten.

Voor een aantal rechten is een registratie nodig, zoals een octrooirecht en een merkenrecht. Auteursrechten en handelsnaamrechten ontstaan van rechtswege.

Al er sprake is van overtreding van deze rechten, dan is de overtreder gehouden een schadevergoeding te betalen. De berekening van deze schades zijn echter zeer complex.

Bij Enrecht zijn advocaten aangesloten die gespecialiseerd zijn in het intellectueel eigendomsrecht en u hierin kunnen bijstaan.

ICT-recht

Met de toenemende digitalisering is het ICT-recht ook een groeiende markt. In de Nederlandse wet bestaat momenteel nog niet een apart wetboek die het ICT-recht regelt. De Nederlandse wet kent diverse wetten waarin deze rechten zijn geregeld. Zo staat er in de telecommunicatiewet het een en ander geregeld over de telecommunicatie. De wet op de privacy regelt de bescherming van bedrijfsgegevens en persoonsgegevens en het intellectueel eigendomsrecht regelt de domeinnamen.

Internet is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven, maar dit moet dan wel binnen de juridische kaders van de wet. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en kunnen u van gedegen advies voorzien.

Stel vrijblijvend uw vraag

Recente informatie over onderwerpen gerelateerd aan ondernemingsrecht vind u hier:

Faillissement

Faillisement klant. Hoe kan ik de ‘schade’ beperken?

Internationale incasso

Beslaglegging: de bv, de eenmanszaak en de vof

Hoe kies je de juiste dienstverlener?

Het kiezen van de juiste dienstverlener is van essentieel belang, of je nu een dakdekker, loodgieter, zonnepanelen installateur, schilder, marketeer, evenementenbeheerder, weddingplanner, financieel adviseur, of juridisch expert nodig hebt.

Voor bouw- en renovatiediensten zoals dakdekkers, loodgieters en schilders, is het vinden van een vakman met expertise en ervaring van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw project soepel en professioneel wordt uitgevoerd.

Op het gebied van marketingdiensten, zoals webdesign, SEO, SEA, en social media management, is het van belang om een bureau of freelancer te kiezen dat je kan helpen om jouw online aanwezigheid te versterken en jouw doelgroep effectief te bereiken via verschillende kanalen.

Voor evenementenplanning, weddingplanning, en event management, is het raadzaam om een professional te kiezen met creativiteit, organisatorische vaardigheden en een uitgebreid netwerk om jouw speciale gelegenheid tot een succes te maken.

Voor financiële en juridische diensten is het van belang om een betrouwbare adviseur te vinden die jou kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en die jouw belangen beschermt.

Kortom, of je nu op zoek bent naar een dienstverlener voor bouwprojecten, marketingbehoeften, evenementenplanning, of professioneel advies, het vinden van de juiste professional kan het verschil maken tussen een succesvolle samenwerking en teleurstelling.

Populaire dienstverleners

Van grafisch ontwerpers tot klusjesmannen, wij verbinden je met de juiste expert voor elke taak.

© All rights reserved. Gemaakt en beheerd door Label111