dylan@label111.nl

Internationale incasso eenvoudiger innen, europese incasso

  • Juridisch
  • Posted 1 maand ago

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op burgerlijke en handelszaken. Het gaat dan voornamelijk om vorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst. Voorts dient het te gaan om een niet-betwiste geldvordering. Een dergelijk verzoek wordt ingediend met een standaardformulier die te vinden is op de site van het Europese Hof en is in alle talen te verkrijgen. Het formulier dient ingediend te worden bij de rechtbank van de lidstaat die volgens de EEX-verordening ook bevoegd is. Dit is de rechtbank van de lidstaat van de gedaagde partij of indien er goederen zijn geleverd is mede bevoegd de rechtbank van de lidstaat waar de goederen zijn geleverd. Bij consumentenovereenkomsten is mede bevoegd de rechtbank van de lidstaat waar de consument woonachtig is.

Bij internationale incasso oordeelt de rechtbank enkel of de vordering gegrond lijkt. Bewijzen van de vordering hoeven niet overgelegd te worden en er vindt ook geen zitting plaats. Indien het verzoek niet volledig is ingediend (het formulier is niet volledig ingevuld), kan de rechter verzoeken het verzoek aan te vullen of te corrigeren. Wanneer aan alle voorwaarden voor het indienen van het verzoek is voldaan, zal de rechter binnen dertig dagen een Europees betalingsbevel afgeven.
Het Europees betalingsbevel zal volgens de nationale regels bij de gedaagde/verweerder worden betekend of ter kennis wordt gebracht. De verweerder heeft dan dertig dagen de tijd om verweer in te dienen tegen dit Europees betalingsbevel. Ook voor dit verweer bestaat er een standaardformulier die te vinden is op de site van het Europese Hof. Een verweer dat altijd slaagt is het betwisten van de vordering. Indien er verweer wordt gevoerd, zal de procedure verder gaan bij de nationale rechter die volgens de EEX-verordening bevoegd is en volgens die nationale regels.

Indien er geen of tardief verweer wordt gevoerd, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Deze uitvoerbaar bij voorraadverklaring levert tezamen met het betalingsbevel een executoriale titel op die in alle lidstaten geldig is en waarmee de deurwaarder de vordering kan innen.
Tegen het afgeven of afwijzen van het betalingsbevel staan geen rechtsmiddelen open zoals hoger beroep of verzet.

Voor meer informatie over de internationale incasso kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.

Hoe kies je de juiste dienstverlener?

Het kiezen van de juiste dienstverlener is van essentieel belang, of je nu een dakdekker, loodgieter, zonnepanelen installateur, schilder, marketeer, evenementenbeheerder, weddingplanner, financieel adviseur, of juridisch expert nodig hebt.

Voor bouw- en renovatiediensten zoals dakdekkers, loodgieters en schilders, is het vinden van een vakman met expertise en ervaring van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw project soepel en professioneel wordt uitgevoerd.

Op het gebied van marketingdiensten, zoals webdesign, SEO, SEA, en social media management, is het van belang om een bureau of freelancer te kiezen dat je kan helpen om jouw online aanwezigheid te versterken en jouw doelgroep effectief te bereiken via verschillende kanalen.

Voor evenementenplanning, weddingplanning, en event management, is het raadzaam om een professional te kiezen met creativiteit, organisatorische vaardigheden en een uitgebreid netwerk om jouw speciale gelegenheid tot een succes te maken.

Voor financiële en juridische diensten is het van belang om een betrouwbare adviseur te vinden die jou kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en die jouw belangen beschermt.

Kortom, of je nu op zoek bent naar een dienstverlener voor bouwprojecten, marketingbehoeften, evenementenplanning, of professioneel advies, het vinden van de juiste professional kan het verschil maken tussen een succesvolle samenwerking en teleurstelling.

Populaire dienstverleners

Van grafisch ontwerpers tot klusjesmannen, wij verbinden je met de juiste expert voor elke taak.

© All rights reserved. Gemaakt en beheerd door Label111