dylan@label111.nl

(Familie) naam veranderen

 • Juridisch
 • Posted 1 maand ago
   • Uw naam wilt wijzingen in de naam van uw ouder of verzorger;
   • Een naamswijziging die u heeft ondergaan toen u minderjarig was, ongedaan wilt maken;
   • De naamkeuze van uw ouders wilt herzien;
   • Dezelfde naamswijziging als een van uw ouders wilt laten plaatsvinden;
   • Uw oorspronkelijke achternaam terug wilt krijgen na een echtscheiding;
   • Uw achternaam wilt wijzigen omdat deze niet-Nederlands is;
   • Uw achternaam wilt wijzigen omdat u een ongepaste of bespottelijke achternaam heeft;
   • Uw oorspronkelijke Friese achternaam terug wilt krijgen;
   • Een achternaam van uw voorouders aan uw achternaam wilt toevoegen;
   • Een achternaam die met uitsterven wordt bedreigd aan uw achternaam wilt toevoegen;
   • Psychische of lichamelijke klachten heeft door uw naam.

Een naam veranderen kan alleen als u de Nederlandse nationaliteit draagt. Voor mensen die zijn geadopteerd zijn er iets andere voorwaarden aan verbonden. Als uw achternaam gewijzigd is toen u minderjarig was, dan kan u deze naamswijziging ongedaan maken en uw oorspronkelijke achternaam terugkrijgen. Dit geldt niet als uw naam is gewijzigd na het erkennen of gerechtelijk vaststellen van het vaderschap.

Bent u geadopteerd? Wilt u de achternaam terug die u had voor de adoptie, dan kunt u een aanvraag indienen om uw oorspronkelijke naam terug te krijgen:

   • Toen u minderjarig was, is uw achternaam op grond van het Besluit geslachtsnaamwijziging gewijzigd
   • Als u geadopteerd bent, moet u kunnen aantonen hoe uw oorspronkelijke achternaam luidt
   • Er is geen maximum leeftijd verbonden aan het indienen van de aanvraag.

Nadat u de aanvraag heeft ingediend moet een bedrag betalen aan Justis. Dit is de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie en zij stellen een onderzoek in. Daarbij worden gegevens in de basisregistratie personen (BRP) opgezocht.

De aanvraagformulier is voor iedereen hetzelfde, op het formulier zelf kunt u aankruisen onder welke code (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C en NV) uw aanvraag valt. Per code wordt er van u verwacht bepaalde stukken mee te sturen. (zie tabel hier onder)

Als u in het buitenland woont gaat dit proces via het ministerie van Buitenlandse zaken. Uiterlijk binnen 20 weken wordt er beslissing genomen over uw aanvraag. Er kan door belanghebbende bezwaar worden gemaakt tegen uw aanvraag. Ook zal een uittreksel naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw geboortegemeente worden verstuurd. Daar wordt een aantekening van gemaakt in de geboorteakte.

LET OP: als uw achternaam is veranderd betekent dat u zelf uw achternaam in (officiële) documenten moet veranderen. Bijvoorbeeld, Identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Ook moet u zelf uw bank en andere instanties inlichten over uw naamswijziging. Op grond van de Paspoortwet is uw paspoort niet meer geldig na uw naamswijziging

Achternaam veranderen bij minderjarigen:

Bij het wijzigen van de achternaam van minderjarigen, dienen de ouders met ouderlijk gezag in te stemmen met een dergelijk verzoek. Daarnaast  moet degene van wie het kind de achternaam krijgt, het kind drie of vijf jaar aaneengesloten hebben opgevoed en verzorgd. Dit heet de verzorgingstermijn. De verzorgingstermijn van vijf jaar geldt bij een kind jonger dan twaalf jaar en voor een kind van twaalf tot achttien jaar geldt een verzorgingstermijn van drie jaar. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden zoals geen strafrechtelijke veroordelingen wegens een misdrijf tegen het kind etc. De verzorgingstermijn en de toestemming van gezaghebbende ouders vormen de hoofdvoorwaarden.

Aan het veranderen van de familienaam zijn tal van voorwaarden verbonden.  Onze specialisten kunnen u hierbij adviseren.

Hoe kies je de juiste dienstverlener?

Het kiezen van de juiste dienstverlener is van essentieel belang, of je nu een dakdekker, loodgieter, zonnepanelen installateur, schilder, marketeer, evenementenbeheerder, weddingplanner, financieel adviseur, of juridisch expert nodig hebt.

Voor bouw- en renovatiediensten zoals dakdekkers, loodgieters en schilders, is het vinden van een vakman met expertise en ervaring van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw project soepel en professioneel wordt uitgevoerd.

Op het gebied van marketingdiensten, zoals webdesign, SEO, SEA, en social media management, is het van belang om een bureau of freelancer te kiezen dat je kan helpen om jouw online aanwezigheid te versterken en jouw doelgroep effectief te bereiken via verschillende kanalen.

Voor evenementenplanning, weddingplanning, en event management, is het raadzaam om een professional te kiezen met creativiteit, organisatorische vaardigheden en een uitgebreid netwerk om jouw speciale gelegenheid tot een succes te maken.

Voor financiële en juridische diensten is het van belang om een betrouwbare adviseur te vinden die jou kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en die jouw belangen beschermt.

Kortom, of je nu op zoek bent naar een dienstverlener voor bouwprojecten, marketingbehoeften, evenementenplanning, of professioneel advies, het vinden van de juiste professional kan het verschil maken tussen een succesvolle samenwerking en teleurstelling.

Populaire dienstverleners

Van grafisch ontwerpers tot klusjesmannen, wij verbinden je met de juiste expert voor elke taak.

© All rights reserved. Gemaakt en beheerd door Label111