dylan@label111.nl

Faillissement| en recht

  • Juridisch
  • Posted 1 maand ago
Gemeenschap van goederen bij faillissement

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of heeft u een geregistreerd partnerschap met een gemeenschap van goederen dan valt bij een eventueel privé aansprakelijkheid  het vermogen van uw partner ook onder het faillissement.

Hoe ziet een faillissementsprocedure er stapsgewijs uit?

1 De faillissementsaanvraag.

Zoals eerder in dit artikel vermeld kunt u dit zelf doen. Ook kunnen de schuldeisers uw faillissement aanvragen. Wanneer u zelf schuldeiser bent kunt u natuurlijk ook een faillissement aanvragen. Als schuldeiser moet u wel een steunvordering hebben van een andere schuldeiser. Het aanvragen van een faillissement gebeurt  bij de rechtbank door middel van het indienen van een verzoek tot faillissement. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

2 De rechter

Een rechter bepaalt of de faillissementsaanvraag terecht is. Tijdens deze zitting krijgt degene tegen wie het verzoek zich richt de kans om verweer te voeren tegen het faillissement. U kunt ook een schuldsanering aanvragen tijdens de zitting.

3 De curator

Zodra de rechter het faillissement uitspreekt benoemt hij een curator. Deze curator brengt al uw bezittingen en schulden in kaart. De failliet verklaarde verliest het beheer en de beschikking over zijn goederen. Hij wordt beschikkingsonbevoegd. De curator neemt alle beslissingen over het bedrijf. Een deel van uw inkomsten blijft van u. De bedoeling is dat deze worden besteed aan levensonderhoud.

4 De verificatiefase

Alle schulden worden bekeken en gecontroleerd. Er worden afspraken gemaakt met de schuldeisers over de terugbetaling.

5 Betalen van de schuldeisers

Hiervoor wordt een uitdelingslijst opgesteld door de curator. Alle schuldeisers moeten hiermee akkoord gaan. De rechter moet dit akkoord eerst goedkeuren. Om te weten wie wat krijgt moet er naar de rangorde van schuldeisers worden gekeken.

– 1e rang Boedelschuldeisers: Dit zijn schulden die tijdens het faillissement zijn ontstaan. De salariskosten van de curator zijn een goed voorbeeld. Boedelschuldeisers hebben wettelijk recht op voorrang.

– 2e rang Preferente schuldeisers: Schuldeisers met preferente vorderingen hebben ook recht op voorrang. Preferente schuldeisers zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, UWV en werknemers die nog loon tegoed hebben.

– 3e rang: Concurrente schuldeisers: Deze schuldeisers hebben geen wettelijk geregelde voorrang. Alleen wanneer er geld over is krijgen zij betaald. Concurrente schuldeisers zijn bijvoorbeeld leveranciers.

Uitzondering: Separatisten. Wanneer een schuldeiser het recht van hypotheek of pandrecht heeft, zoals bijvoorbeeld een bank of een investeerder, dan is deze schuldeiser een separatist. Deze vordering blijft altijd bestaan en valt buiten het faillissement. Dit betekend dat de separatist de vordering altijd direct mag opeisen. De curator kan echter vragen om eerst een redelijke termijn te wachten.

6 Einde faillissement

Het faillissement eindigt wanneer:

– De schulden zijn afbetaald volgens de wettelijke verdeling.

– De rechter het akkoord met uw schuldeisers goedkeurt. De schulden worden betaald volgens de uitdelingslijst.

Wilt u na het faillissement opnieuw starten met ondernemen?

Dat kan. Er moet echter wel rekening mee gehouden worden dat schuldeisers die nog niet (of gedeeltelijk) zijn afbetaald alsnog bij uw nieuwe onderneming kunnen aankloppen voor een terugbetaling.

Hoe kies je de juiste dienstverlener?

Het kiezen van de juiste dienstverlener is van essentieel belang, of je nu een dakdekker, loodgieter, zonnepanelen installateur, schilder, marketeer, evenementenbeheerder, weddingplanner, financieel adviseur, of juridisch expert nodig hebt.

Voor bouw- en renovatiediensten zoals dakdekkers, loodgieters en schilders, is het vinden van een vakman met expertise en ervaring van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw project soepel en professioneel wordt uitgevoerd.

Op het gebied van marketingdiensten, zoals webdesign, SEO, SEA, en social media management, is het van belang om een bureau of freelancer te kiezen dat je kan helpen om jouw online aanwezigheid te versterken en jouw doelgroep effectief te bereiken via verschillende kanalen.

Voor evenementenplanning, weddingplanning, en event management, is het raadzaam om een professional te kiezen met creativiteit, organisatorische vaardigheden en een uitgebreid netwerk om jouw speciale gelegenheid tot een succes te maken.

Voor financiële en juridische diensten is het van belang om een betrouwbare adviseur te vinden die jou kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en die jouw belangen beschermt.

Kortom, of je nu op zoek bent naar een dienstverlener voor bouwprojecten, marketingbehoeften, evenementenplanning, of professioneel advies, het vinden van de juiste professional kan het verschil maken tussen een succesvolle samenwerking en teleurstelling.

Populaire dienstverleners

Van grafisch ontwerpers tot klusjesmannen, wij verbinden je met de juiste expert voor elke taak.

© All rights reserved. Gemaakt en beheerd door Label111