dylan@label111.nl

Alimentatie berekenen

  • Juridisch
  • Posted 1 maand ago

Een moeilijk punt wanneer partners uit elkaar gaan is de alimentatie berekenen. Als er kinderen zijn dient er kinderalimentatie vastgesteld te worden. Partneralimentatie speelt alleen wanneer er sprake is van een huwelijk, in gemeenschap van goederen en onder huwelijkse voorwaarden en bij een geregistreerd partnerschap. De duur van de partneralimentatie is nu nog twaalf jaar (met uitzondering van huwelijken die korter dan vijf jaar hebben geduurd en die kinderloos zijn), maar er ligt een wetsvoorstel om dit te verkorten naar vijf jaar.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van enerzijds de behoefte en anderzijds de draagkracht. Het laagste bedrag van deze twee dient betaald te worden. Hieronder leest u een korte uitleg over hoe de behoefte en de draagkracht van kinderalimentatie en partneralimentatie wordt berekend. Let wel, dit is een globale berekening. Er zijn altijd uitzonderingen die de berekening anders kunnen maken.

Behoefte kinderalimentatie (berekenen):

De behoefte wordt berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen voordat partijen uit elkaar gingen. Vervolgens kunt u aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen in de NIBUD-tabellen het eigen aandeel in de kosten kinderen aflezen. Ten slotte dient het kind gebonden budget dat wordt ontvangen door de ouder waar het kind of de kinderen het hoofdverblijf hebben in mindering te worden gebracht op de behoefte.

Behoefte partneralimentatie (berekenen):

Ook voor de behoefte van de partneralimentatie dient het netto gezinsinkomen voordat partijen uit elkaar gaan te worden berekend. 60% van dit netto gezinsinkomen is de behoefte. Dit is de meest gangbare methode, ook wel Hof-formule genoemd, maar er zijn ook andere methodes om de behoefte te berekenen.

Draagkracht kinderalimentatie (berekenen):

Eerst dient het netto inkomen berekend te worden. Dit netto bedrag ligt hoger dan vaak op de salaris- of uitkeringsspecificaties staat aangegeven, aangezien het bedrag vermeerderd dient te worden met vakantiegeld en eventuele 13de maand, eindejaarsuitkeringen en bonussen. Vervolgens gaat er een bedrag van 30% van het netto inkomen af voor de woonlasten en nog € 800,- of € 850,- (afhankelijk van het inkomen) voor kosten levensonderhoud. Van het bedrag dat overblijft is 70% bestemd voor kinderalimentatie ofwel de draagkracht. Eventueel kan er, indien er sprake is van een omgangsregeling, een zorgkorting van de draagkracht afgaan die varieert van 15% tot 35% van de behoefte. De zorgkorting wordt alleen toegepast als de draagkracht van beide ouders bij elkaar meer is dan de behoefte van het kind. Bij een alimentatiebedrag van € 139,- per maand of meer, dient het bedrag verhoogd te worden met het fiscaal voordeel.

Draagkracht partneralimentatie (berekenen):

Ook hier dient eerst het netto inkomen berekend te worden. Daarop dienen de volgende lasten in mindering te worden gebracht: daadwerkelijke woonlasten, daadwerkelijke zorglasten, bijstandsnorm voor kosten levensonderhoud, eventuele schulden waarop afgelost wordt en eventuele kinderalimentatie (kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie) en eventuele andere lasten. Van het bedrag dat overblijft is 60% bestemd voor partneralimentatie ofwel vormt dit bedrag de draagkracht voor de partneralimentatie. Aangezien degene die partneralimentatie ontvangt hierover nog belasting en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet dient te betalen en degene die partneralimentatie betaalt een fiscaal voordeel geniet, dient het bedrag voor partneralimentatie nog wel gedebuteerd te worden.

Het is verstandig om gedegen juridisch advies in te winnen over de berekening van de alimentatie. De hoogte van de alimentatie heeft vergaande consequenties voor de toekomst. De alimentatie dient derhalve correct berekend te worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.

Hoe kies je de juiste dienstverlener?

Het kiezen van de juiste dienstverlener is van essentieel belang, of je nu een dakdekker, loodgieter, zonnepanelen installateur, schilder, marketeer, evenementenbeheerder, weddingplanner, financieel adviseur, of juridisch expert nodig hebt.

Voor bouw- en renovatiediensten zoals dakdekkers, loodgieters en schilders, is het vinden van een vakman met expertise en ervaring van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw project soepel en professioneel wordt uitgevoerd.

Op het gebied van marketingdiensten, zoals webdesign, SEO, SEA, en social media management, is het van belang om een bureau of freelancer te kiezen dat je kan helpen om jouw online aanwezigheid te versterken en jouw doelgroep effectief te bereiken via verschillende kanalen.

Voor evenementenplanning, weddingplanning, en event management, is het raadzaam om een professional te kiezen met creativiteit, organisatorische vaardigheden en een uitgebreid netwerk om jouw speciale gelegenheid tot een succes te maken.

Voor financiële en juridische diensten is het van belang om een betrouwbare adviseur te vinden die jou kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en die jouw belangen beschermt.

Kortom, of je nu op zoek bent naar een dienstverlener voor bouwprojecten, marketingbehoeften, evenementenplanning, of professioneel advies, het vinden van de juiste professional kan het verschil maken tussen een succesvolle samenwerking en teleurstelling.

Populaire dienstverleners

Van grafisch ontwerpers tot klusjesmannen, wij verbinden je met de juiste expert voor elke taak.

© All rights reserved. Gemaakt en beheerd door Label111